סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מיוחד: Methane-magma interactions: Ultra-reducing conditions in the mantle beneath Lower Galilee