אירועים קרובים

<embed>

סמינר מיוחד: The Role of Roughness in Earthquake Source Physics