סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: FRAM-2014/15: 50 Weeks of Arctic Science from Drifting Sea Ice