סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: אינטראקציות בין אירוסולים לענני גשם כתלות בסוגי אירוסולים ומקורם