סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכון: בין אילת לפטרה - עדויות לטקטוניקה אוליגוקנית המקדימה את טרנספורם ים המלח