סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

הענקת פרס על שם תיאודור דיקר ומנחם שרגא ז"ל וסמינר מכון: בליה של סלעים קרבונטיים מסקלת הננו לסקלה הגלובלית