סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכון: הדינאמיקה והמכאניזם של תנודות הפן הביני ומפלס מי התהום באקוויפרים חופיים בהשפעת גאות ושפל