סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: המשטר הגאודינמי של המזרח התיכון מאז סוף האאוקן

תאריך: 
ד', 28/12/2016 - 10:00

מיקום: 
חדר 109

מרצה: Prof. Yossi Mart

Recanati Inst. of Maritime Studies University of Haifa