סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: מאיפה ולהיכן: תנועת אוכלוסיות האדם בחצי מיליון השנים האחרונות (בעברית)