סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: על מקור חולות חופי ישראל ותהליכי בליה עתיקים ביבשת מהסיגנל האיזוטופי של מינרלים דטריטים