סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכון: Applying carbonate clumped-isotope thermometry to study basin geodynamics