סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Chemical weathering kinetics – what we knew, what we know and what we hope to know