סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Cyanobacteria in Lake Kinneret: Seasonal Patterns and Driving forces