סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Diamond inclusions from the Earth’s transition zone

תאריך: 
ד', 14/12/2016 - 10:00

מיקום: 
חדר 109

מרצה: Dr Kate Kiseeva

Earth Sciences, Oxford University, UK