סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכון: Diamond inclusions from the Earth’s transition zone