סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: The eastern Mediterranean Sea: What lies beneath?