סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Ecohydrology and Informatics: Seeing the water in the trees