סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכון: Isostasy, flexure, and dynamic topography