סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכון:The Late Miocene Bira and Gesher Formations: geochronology, depositional environments, and water sources