סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכון: Rainfall and temperature change: lessons from the last 30,000 years