סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Rainfall and temperature change: lessons from the last 30,000 years