סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Recent developments in the study of monsoon depressions: genesis, growth, propagation, and trend