סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Seismo-Acoustic Coupling of Signals from Earthquakes in Central Italy - Epicentral and Secondary Sources of Infrasound