סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכון: Shearing in the presence of water: observations on glacially polished surfaces and granular flow experiments