סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Shearing in the presence of water: observations on glacially polished surfaces and granular flow experiments