סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Solid molecular nitrogen in diamond inclusions - a journey from the deep transition zone