סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכון: Tectonics, climate and fluvial relief: forward and inverse problems and solutions