סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: Tectonics, climate and fluvial relief: forward and inverse problems and solutions