סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר מכוני: Innovations for the future of Environmental Science