סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר סביבה - תמר לוטן, החוג לביולוגיה ימית, אונ' חיפה.