סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר סביבה 24.11.20