סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר: Time in the rock: A fluvial view toward preservation of time and process in the stratigraphic record