סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

עודד ברגר טל, אוניברסיטת בן גוריון

תאריך: 
ג', 18/12/2018ג', 18/12/2018