סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח