סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

קיסריה: נקודת משען להערכה של שינויים במפלסי ים ובאקלימים בתקופות היסטוריות