סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

קיסריה: נקודת משען להערכה של שינויים במפלסי ים ובאקלימים בתקופות היסטוריות