סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

COA seminar: Towards satellite retrieval of drop acivaion above cloud base