סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

Deformation and uplift of the Santa Lucia Range, Coastal Ranges, California