סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

A nation-wide analysis of tree mortality under climate change: forest loss and its causes in Israel 1948-2017