סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

Physical processes in clouds and cloud modeling-presentation of a new book