סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00

<embed>

סמינר החוג לאאא, ימי ה' 12:00, חדר 102

Seminar: Tracking changes in major-ion chemistry of Phanerozoic seawater: Implication for marine carbonates and evaporites