סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

Special seminar:Direct observations of damage during unconfined brittle failure of Carrara marble