סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

סמינר מכון: A tale of earthquakes past and yet to come: A cautionary account of New Madrid faulting from the Mississippi River