תואר בוגר במדעי כדור הארץ, התמחות בגאולוגיה

 

ההתמחות בגאולוגיה עוסקת במבנה כדור הארץ, בהתפתחותו ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו ובפני השטח שלו וביחסי הגומלין בין מעטפת הסלע של כדור הארץ לבין האטמוספרה והאוקיינוסים. במהלך הלימודים נלמד ונכיר מינרלים, סלעים ומאובנים. כמו כן, נעמיק את ההבנה על היווצרות רכסי הרים, על תנועת לוחות טקטוניים, על רעידות אדמה ועל הדינמיקה של כדור הארץ. נלמד להכין מפה גאולוגית ולדלות מידע ממפה כזו. נוסף על כך, נלמד על שיטות תִארוך המבוססות על שעונים רדיואקטיביים, על תנועות מי תהום, על תופעת השיטפונות, על התפתחות הנוף וגאומורפולוגיה, על יצירת סלעים והרי געש, על בניית שוניות אלמוגים, על היווצרות מאגרי נפט וגז, על שינויי אקלים ועוד. במעבדות נכיר מכשור מדעי מתקדם ונרכוש ידע אנליטי מתקדם בקביעה של מבנה והרכב של מוצקים ותמיסות. ידע וכלים מעשיים, שלא ניתן לרוכשם במעבדה או בכיתת הלימוד, יושלמו באופן יסודי ומעמיק בסיורים ובמחנות מיפוי.

לפרטים נוספים ופירוט הקורסים במסלול גיאולוגיה באתר הפקולטה למדעי הטבע

 

שימו לב- אנו ממליצים להשתתף בקורס הכנה משולב ומקוצר לקורסי המבוא בכימיה, מתמטיקה ופיסיקה קורס זה מומלץ מאוד לכל מי שנבחן בבגרות ב-3 יחידות לימוד במתמטיקה, או נבחן ב-4 יחידות לימוד במתמטיקה וקיבל ציון מתחת ל-85, או למד 5 יחידות לימוד במתמטיקה וקיבל מתחת ל-80. 

תואר ראשון