מוסמך מחקרי בגיאולוגיה

 החוג לגאולוגיה עוסק בהתפתחות כדור הארץ ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו, בתהליכי פני שטח ובהשפעות הגומלין בין האטמוספרה, האוקיינוסים והליתוספרה. לימודי תואר מוסמך בחוג לגאולוגיה כוללים קורסים, מעבדות וסיורים, וכן עבודת גמר מחקרית. את תלמידי התואר השני מדריכים מורי המכון באופן אישי, ועם סיום לימודיהם, ובהתאם להתמחויותיהם השונות, הם מוכנים לעיסוק במגוון נושאים בסיסיים ותשתיתיים, כמו חיפוש משאבי טבע, בעיות הקשורות למשאבי המים של ישראל, מיפוי סיכונים סביבתיים כמו גלישות, סחף ורעידות אדמה, אגני השקעה לגז ונפט, חקר ים המלח, תסקירי איכות סביבה וכו'. הטובים שבתלמידינו יעמיקו במחקר, וימשיכו את לימודיהם לתואר שלישי. המכון למדעי כדור הארץ מקיים שיתוף פעולה הדוק עם המכון הגיאולוגי הממשלתי, וחלק מתלמידי התואר השני מבצעים את מחקרם במסגרת שיתוף זה. נוסף על האפשרות לתואר מוסמך כללי בגאולוגיה, החוג מציע אפשרות להתמחות בגאולוגיה של דלקי מחצבים ובגאו-ארכאולוגיה. בעתיד מתוכננת גם התמחות בגאופיזיקה.

למידע נוסף על תוכנית המוסמך בגיאולוגיה

.