תגליות חדשות במזרח הים התיכון: במחקרו של הדוקטורנט אדר גלזר אשר פורסם במגזין Tectonics

3 נובמבר, 2021
.
תגליות חדשות במזרח הים התיכון: במחקרו של הדוקטורנט אדר גלזר אשר פורסם במגזין Tectonics נמצאו ברכס הקירניה שבצפון קפריסין יחידות סלע אקזוטיות שמקורן הרחק מעבר להרי הטאורוס
 
 
הממצאים החדשים נמצאו בעבודתו של אדר גלזר המתבצעת בהדרכת פרופ' דב אביגד וד"ר נבות מורג ובשיתוף מדענים מאיזמיר ומפרנקפורט, ובמימון הקרן הלאומית למדע. במהלך המחקר אדר התחקה אחר הפרובנאנס של יחידות סלע שונות מגיל טריאס עד אאוקן ברכס הקירניה באמצעות תיארוךU-Pb  של זירקון דטריטי. הוא איתר אוכלוסיה של זירקונים בני 300 מליון שנה שמקורה באירוזיה של גרניטים שנוצרו באורוגנזה הוואריסקית. גרניטים מסוג זה אינם מוכרים ביבשות הסובבות את מזרח הים התיכון, ומאפיינים את שולי היבשת של אוקיאנוס הפליאותטיס. שרידיו של הפליאוטתיס מפוזרים מצפון להרי הטאורוס ונמשכים לבלקן, עבודתו של אדר שללה את האפשרות להובלה פלוביאלית כך שהוסק שיחידות הסלע הנושאות את אוכלוסיית הזירקונים הווריסקיים (300 מ"ש) בקירניה הצטברו הרחק ממקומן הנוכחי ולכן הן מהוות מרכיב אקזוטי במזרח הים התיכון. הממצאים מצביעים לראשונה על כך שלאורכו של התפר הניאותטי בחלק הצפוני של מזרח הים התיכון נלכדו יחידות סלע שהובלו אליו על ידי תנועות לטרליות ניכרות.
בנוסף, נמצאו ברכס הקירניה סלעים מטמורפיים בפציאס בלושיסט המעידים על כך שחלקים מהרכס נקלעו לאיזור הפחתה, כנראה בסוף תקופת הקריטיקון. ממצא זה שופך אור חדש על הגיאודינמיקה של התפר הטקטוני של מזרח הים התיכון ועל הגיאולוגיה של האורוגן הקירני ויכול להעיד על קשר בין הקירניה למסיבים של הביטליס ואלניה בדרום טורקיה כיוון שגם אלה נפגעו במטמורפיזם של לחץ גבוה בסוף הקריטיקון.
 
 .