פרופ' אברהם סטרינסקי

אברהם סטרינסקי
פרופ'
אברהם
סטרינסקי
חדר 211, דרום
02-65-84885
stari@mail.huji.ac.il