אופיר תירוש

אופיר תירוש
אופיר
תירוש
מנהל המעבדה לגיאוכימיה אנליטית
חדר 209, אגף דרום
02-65-84201
ofirtirosh@gmail.com