אופיר תירוש

אופיר תירוש
מנהל המעבדה לגיאוכימיה אנליטית
חדר 209, אגף דרום
02-65-84201