אנדריי פודלקו

אנדריי  פודלקו
אנדריי
פודלקו
פיתוח מערכות ממוחשבות ותיקון מיכשור אנליטי
02-65-84261
andreip@savion.huji.ac.il