רננה שניר-אביטל

רננה שניר-אביטל
רננה
שניר-אביטל
רכזת הוראה ותלמידים
חדר 121, אגף צפון
02-6584230
renanasn@savion.huji.ac.il