פרופ' דוריטה רוסטקייר-אדלשטיין

Dorita_R.E.jpg
חדר 304 דרום
מטאורולוגיה ומידול אטמוספרי בסקלת המזו, חיזוי נומרי של מזג אוויר, הטמעת תצפיות, ירידה דינמית וסטטיסטית בסקלה, תחזיות אנסמבל, חיזוי עונתי, חיזוי סופות אבק, שינוי אקלים, מטאורולוגיה יישומית לאנרגיות מתחדשות ואיכות סביבה.