חיים-צבי קרוגליאק

חיים-צבי  קרוגליאק
חיים-צבי
קרוגליאק
מנהל מעבדה למחשוב מקבילי
חדר 308, אגף צפון