טל ויינר

טל ויינר
טל
ויינר
מנהלת המעבדה לביוגיאוכימיה יבשתית
חדר 314, אגף צפון
02-65-86516
lab.angert@gmail.com

עוסקת בחקר פוספט הקרקע ומקורותיו תוך שימוש באיזוטופים יציבים